Citadellet
26131 Landskrona
0418-448250
Webbsida
E-mail
Kristian III av Danmark lät uppföra citadellet i Landskrona 1549-1559. Det var redan från början avsett som en ren försvarsanläggning. Grundplanen var kvadratisk och slottet omgavs av en sjuttio meter bred vallgrav. Huvudlängan mot sundet var kraftigt bestyckad. Borgens andra sidor var skyddade av spärrmurar med hörntorn.

1644 intogs Landskrona under svensk-danska kriget av Gustaf Horn, men danskarna fick tillbaka staden året därpå. Efter freden i Roskilde 1658 blev Skåne svenskt. Mellan 1667 och 1675 byggde svenskarna ut anläggningen till Nordens modernaste fästning. De yttre försvarsverken uppfördes med omfattande bastioner av jordvallar och med vattenfyllda vallgravar. På 1700-talet byggdes huvudlängan om till ett bombsäkert magasin. Dessutom uppfördes Officersflygeln, Gula kasernen och Tyghuset. I samband med detta drogs vallgraven tillbaka. Dessförinnan gick vattnet ut till jordvallen på bilden till höger. Fredrik I bestämde 1746 att hela landet skulle befästas. Vid Landskrona byggdes Adolfsfäste på grundet Gråen i Öresund. Fästningen var av holländsk utformning och liknande en stjärna ovanifrån. Den skulle vara en viktig strategisk fästning i väst. Arbetena stoppades dock 1788 och anläggningen på Gråen blev aldrig färdigbyggd. Detta för att arbetet fortskred så långsamt att det skulle stått klart 2110. Kruttornet från början av 1800-talet finns emellertid kvar.

Från början av 1700-talet placerades fångar på fästningen. Den blev 1827 fängelse för livstidsdömda. På 1860-talet gjordes stora byggnadsarbeten. En fängelsebyggnad tillkom och den östra rundeln byggdes om till cellfängelse. Ett nytt kommendanthus samt bostad åt fängelsedirektören tillkom. Vid en brand 1886 skadades huvudbyggnaden, varefter de två övre våningarna blev sammanslagna. Under 1900-talet användes fängelset som tvångsarbetsanstalt för kvinnor fram till 1940. En av de personer som satt på fästningen var Hilda Nilsson. 1940 övertog militären på nytt fästningen och anlade ytterligare fort på Gråen. Efter andra världskriget övergav militären citadellet och det blev en flyktinganstalt. Citadellet började allt mer att förfalla tills man med statliga pengar renoverade fästningen.


5.0 / 5 (1 röst)

 

Laddar...Senaste uppdateringar

Sanna Nielsen & Anders Glenmark - När vi närmar oss jul
När vi närmar oss jul I år gör Sanna Nielsen...

Snövit - The Musical
Bröderna Grimms klassiska saga är omarbetad av Robert Dröse...

P-Floyd 2015
A tribute to Pink Floyd Det finns tributeband och det...

Christmas Night 2015
Med allt från stämningsfulla julklassiker till nya favoriter har...

Wildlife Safari
Vi ger dig en fantastisk möjlighet att möta ”Skogens...

Tipsa oss

Januari 2018
Inga evenemang hittas.
Februari 2018
Inga evenemang hittas.
Mars 2018
Inga evenemang hittas.
April 2018
Inga evenemang hittas.

Ändra/Välja stad

Inställning av stad sker via geografisk sökning av din IP-adress (Information lagras inte). Du kan närsomhelst ändra din hemstad eller välja den stad som ligger närmast dig. Välj från listan nedanför.