Vaxholm

Stockholms län (Uppland)

Vaxholm (tidigare stavat Waxholm) är en tätort (stad) i Uppland och centralort i Vaxholms kommun i Stockholms län. Vaxholm (Vaxholms sjöstad) fick stadsrättigheter år 1652. Ända till Gustav Vasas tid hörde Vaxön med därå liggande två gårdar, Norra och Södra Vaxö, till Rydboholms gods, och ännu längre till Östra Ryds socken. År 1558, sedan kungen 9 år tidigare börjat befästa det viktiga inloppet till Stockholm, inköptes nämda gårdar till kronan, och en köping grundades, med huvudsakligt avseende på blivande vakthållning och på lotsning; enligt tidens sed användes även tvångsmedel, för att öka invånarantalet. Om några stadsprivilegier samtidigt varit utfärdade, torde vara ovisst.

Nära hundra år senare tänkte änkedrottning Maria Eleonora att låta kalla stället Mariestad. År 1635 blev Vaxholm särskilt pastorat; avseende på lagskipning lydde det, jämte fästningen, under Amiralitetskollegiet, och rätten skipades av kommendanten med dels militära bisittare, dels rådmän från stället. Sedan fästningen år 1653 blivit lagd under krigskollegiet, skipades rätt i staden 2 gånger om året av domare, förordnade av landshövdingen, och någon gång kallade justitiarier. Från 1714 förekommer sistnämda ämbete såsom ständigt, och fästat vid staden, men tillsatt av kungen.

År 1684 hade Karl XI stadfästat borgarnas frihet från bevillningar, med avseende på den tjänst de fortfarande gjorde till vakthållning och lotsning. Från 1690 har staden sitt sigill, en fästning. I Karl XII:s tid sökte den förnyelse av sina privilegier som förkomna. År 1730 lades under dess rådhusrätt de mål, som förut löd under häradsrätt; 1734 benämns Vaxholm köping, och likaledes vid seklets slut, trots att dess justitiarie står upptagen jämte städernas borgmästare; från 1844 har staden begagnat rättighet att välja ombud till riksdagarna.

« Västra Karaby | Växjö »


Laddar...


Lokaler i Vaxholm

Vaxholms Fästnings Museum
Museum
0.0 / 5 (0 röster)
Kastellet
 


Senaste uppdateringar

Sanna Nielsen & Anders Glenmark - När vi närmar oss jul
När vi närmar oss jul I år gör Sanna Nielsen...

Snövit - The Musical
Bröderna Grimms klassiska saga är omarbetad av Robert Dröse...

P-Floyd 2015
A tribute to Pink Floyd Det finns tributeband och det...

Christmas Night 2015
Med allt från stämningsfulla julklassiker till nya favoriter har...

Wildlife Safari
Vi ger dig en fantastisk möjlighet att möta ”Skogens...

Tipsa oss

November 2017
Inga evenemang hittas.
December 2017
Inga evenemang hittas.
Januari 2018
Inga evenemang hittas.
Februari 2018
Inga evenemang hittas.

Ändra/Välja stad

Inställning av stad sker via geografisk sökning av din IP-adress (Information lagras inte). Du kan närsomhelst ändra din hemstad eller välja den stad som ligger närmast dig. Välj från listan nedanför.