Trelleborg

Skåne län (Skåne)

Trelleborg är en tätort i sydligaste Skåne samt centralort i Trelleborgs kommun, Skåne län. Trelleborg är Sveriges sydligaste stad. Stadens huvudnäringar är hamn- och industriverksamhet bl a gummitillverkning. Betydelsefulla företag i staden är, förutom Trelleborgs Hamn AB, Trelleborg AB, Dux och Akzo Nobel Inks (FlintGroup). I staden finns även Trelleborgs lasarett och Söderslättsgymnasiet. Trelleborg nämns för första gången i skrift 1257 men redan under vikingatiden anlades här en ringborg, en s k trelleborg, vilken har gett staden dess namn. På 1980-talet hittades resterna av denna ringborg som därefter delvis återuppbyggts. Trelleborgs kyrka, S:t Nicolai kyrka, började byggas under första hälften av 1200-talet. Kyrkan ligger strax öster om den vikingatida ringborgen. 1881-1883 byggdes kyrkan om kraftigt under ledning av arkitekten Helgo Zettervall. Ett franciskanerkloster grundades i staden antingen 1247 eller 1267. Båda uppgifterna stammar från 1500-talet men året 1247 bör vara det rätta. Franciskanerklostret låg nära Trelleborgs medeltida torg "Gamla torg", men i dag finns endast en del av klostermurarna bevarade. 1260 förde den danska prinsessan Sophia med sig Trelleborg som hemgift då hon gifte sig med den svenske kungen Valdemar Birgersson. Detta innebar att Trelleborgs borgare skulle betala skatter och avgifter till Sophia och Valdemar.

Under medeltiden var sillfisket den betydande näringen och handeln med sill sköttes genom Hansans försorg. Trots att handeln med sill så småningom minskade fortsatte Trelleborg att vara en stad med betydande handel och hantverk. När Malmös borgare skrämdes av handelskonkurrensen från Trelleborg klagade de hos den danske kung Christian IV. Detta fick till följd att Trelleborg förlorade sina stadsprivilegier 1619 och därmed rätten att bedriva handel och hantverk i staden vilket ledde till att Trelleborgs betydelse minskade. 1749 besökte Carl von Linné Trelleborg under sin skånska resa. Linné konstaterade att "Trälleborg var en lång, smal by med en stor gata, låg utsträckt efter södra havssidan av Skåne land. Trälleborg har tillförne varit stad och på allt sätt även ännu hade skapnad av stad, uti vilken ett stort antal av hanverkare bodde…"

1366 omtalas för första gången en hamn i Trelleborg och kring sekelskiftet 1900 utvecklades stadens sjöfartsnäring. 1897 öppnade reguljär färjetrafik mellan Trelleborg och Sassnitz med post- och passagerartrafik och 1907 startade den första tåg- och bilfärjetrafiken till Tyskland. Kring sekelskiftet 1900 utvecklades också Trelleborgs industrinäring och flera företag startades med Johan Kock som den drivande kraften. Bland dessa fanns Trelleborgs Gummifabriks AB, i dag Trelleborg AB, som grundades 1905. Johan Kock grundade också bryggeri och glasbruk samt drev en brädgård, Kocks, och spannmålshandel. Också Akso Nobel Inx och möbeltillverkaren Dux har sitt ursprung i industrier startade av Johan Kock.

« Tranås | Trollhättan »


Laddar...


Lokaler i Trelleborg

Magasinet Trelleborg
Nattklubb
0.0 / 5 (0 röster)
Hanmgatan 16
Rotundan Trelleborg
Konserthallar, Mässa & Konferens, Pub, Teater
0.0 / 5 (0 röster)
Norregatan 46-68
Vångavallen
Idrottsplats
0.0 / 5 (0 röster)
Vångavallen
 


Senaste uppdateringar

Sanna Nielsen & Anders Glenmark - När vi närmar oss jul
När vi närmar oss jul I år gör Sanna Nielsen...

Snövit - The Musical
Bröderna Grimms klassiska saga är omarbetad av Robert Dröse...

P-Floyd 2015
A tribute to Pink Floyd Det finns tributeband och det...

Christmas Night 2015
Med allt från stämningsfulla julklassiker till nya favoriter har...

Wildlife Safari
Vi ger dig en fantastisk möjlighet att möta ”Skogens...

Tipsa oss

Februari 2018
Inga evenemang hittas.
Mars 2018
Inga evenemang hittas.
April 2018
Inga evenemang hittas.
Maj 2018
Inga evenemang hittas.

Ändra/Välja stad

Inställning av stad sker via geografisk sökning av din IP-adress (Information lagras inte). Du kan närsomhelst ändra din hemstad eller välja den stad som ligger närmast dig. Välj från listan nedanför.