Lindesberg

Örebro län (Västmanland)

Lindesberg är en tätort i Västmanland samt centralort i Lindesbergs kommun, Örebro län. Staden är belägen vid Lindesjöns norra strand mellan Bottenån och Lilla Lindesjön ca 40 km norr om Örebro. År 2000 hade Lindesberg 8 668 invånare. De stora arbetsgivarna i Lindesberg är idag kommunen, lasarettet och Arvin Meritor AB (verkstadsindustri). Tidigare har arbetslivet dominerats av den omkringliggande Bergslagens järnhantering. Läget - vid Lindesjön och Bottenån som under historien fungerat som transportleder för handelsvaror från och till Bergslagen, längs Arbogaån via Väringen och vidare till kusten - är sannolikt av stor betydelse för framväxten av Lindesberg. Skogen, malmen och den bördiga jorden i trakterna är andra faktorer som haft betydelse när människor valt att etablera sig här.

När den första bebyggelsen uppstod på platsen är höjt i historiens dunkel, men den första stenkyrkan på Lindesbergs kyrkas nuvarande plats tros ha byggts på 1300-talet. Av den byggnaden återstår bara ett fåtal stenar i koret. Orten hette då Lindesås, och kom så att göra fram till mitten av 1600-talet. Namnet Lindesberg finns redan med på Olaus Magnus Carta marina men avsåg på den tiden Lindesbergs bergslag, d.v.s. gruvområdet omkring orten.

1643 fick Lindesås sina stadsrättigheter under Drottning Kristina (genom förmyndarregeringens Axel Oxenstierna, Gabriel Bengtsson Oxenstierna, Gustav Horn, Carl Gyllenhielm och Per Brahe), då under det nuvarande namnet. En permanent köpmannabosättning fanns då redan etablerad på orten. Lindesberg lyckades trots hårt motstånd från Arboga att överleva som stad samt att behålla sin status som centrum för järnhandeln. Den expansiva utvecklingen avstannade dock, under 1770-talet uppgick antalet invånare i staden till knappt 650. Handelsutbytet mellan Bergslagen och slättbygden fortsatte att prägla näringslivet i Lindesberg långt in på 1800-talet. Den egentligen tillväxten kom emellertid först på 1870-talet, då Lindesberg fick järnvägsförbindelse. Denna utveckling har fortsatt under 1900-talet, med en expansion i framför allt metall- och verkstadsindustri. Under senare år har tillverkningsindustrin minskat samtidigt som offentliga och privata tjänstesektorn ökat i omfång.

« Lidköping | Linköping »


Laddar...


Lokaler i Lindesberg

Lindeskolans Aula
Teater
0.0 / 5 (0 röster)
Nyborgsgatan
 


Senaste uppdateringar

Sanna Nielsen & Anders Glenmark - När vi närmar oss jul
När vi närmar oss jul I år gör Sanna Nielsen...

Snövit - The Musical
Bröderna Grimms klassiska saga är omarbetad av Robert Dröse...

P-Floyd 2015
A tribute to Pink Floyd Det finns tributeband och det...

Christmas Night 2015
Med allt från stämningsfulla julklassiker till nya favoriter har...

Wildlife Safari
Vi ger dig en fantastisk möjlighet att möta ”Skogens...

Tipsa oss

Januari 2018
Inga evenemang hittas.
Februari 2018
Inga evenemang hittas.
Mars 2018
Inga evenemang hittas.
April 2018
Inga evenemang hittas.

Ändra/Välja stad

Inställning av stad sker via geografisk sökning av din IP-adress (Information lagras inte). Du kan närsomhelst ändra din hemstad eller välja den stad som ligger närmast dig. Välj från listan nedanför.